W regionie firmy metalowe rosną w siłę

Udostępnij

Klaster Obróbki Metali (KOM) znalazł nowych partnerów strategicznych. Partnerami zostali: Euroregion Niemen, Park Naukowo-Technologiczny Polska – Wschód, a także PWSZ, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Urząd Miejski.

 

12 listopada, w środę podpisano umowy z nowymi partnerami, co miało miejsce w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach. W ramach tego spotkania zaprezentowano również dokonania KOM na arenie krajowej i międzynarodowej. Rezultaty aktywności przedsiębiorstw, które skupiają się w KOM są zauważalne na każdym kroku, w tym w wynikach badań benchmarkingowych. Doskonałe wyniki, które potwierdzają rozwój KOM, sprawiają, że instytucja ta może aplikować do grona Krajowych Klastrów Kluczowych, co zaowocuje dalszym rozwojem przedsiębiorstw z Klastra. Będzie można starać się o pięćdziesiąt-osiemdziesiąt milionów euro na dalszy ich rozwój, a także powstaną nowe miejsca pracy w liczbie od tysiąca do dwóch tysięcy. Uda się też zwiększyć efektywność firm do stu tysięcy euro na każdego pracownika.

 

KOM, który działa od 2006 roku, zrzesza dziewięćdziesiąt pięć przedsiębiorstw z naszego regionu, a także z województw warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Członkami KOM są na przykład suwalskie firmy „Salag” i „Malow”, jakie dotychczas mogły rozwinąć potencjał kadrowy, a także transfer wiedzy, jednak by czynić dalsze postępy, niezbędne jest zaangażowanie w kształcenie pracowników. Zdają sobie z tego sprawę szefowie przedsiębiorstw z gałęzi metalowej, którzy bardzo często spotykają się z problematyczną sytuacją związaną z brakiem dokształconego personelu, a teoria w tym obszarze nie pozwala zdobyć odpowiednich kwalifikacji.

 

 

Gałąź metalowo-maszynowa ma olbrzymi potencjał. Jej znaczenie zostało dostrzeżone nawet przez Komisję Europejską. Bruksela wzięła pod uwagę dochód, a także rozszerzający się eksport, który obecnie obejmuje sześć kontynentów. Dochód przedsiębiorstw będących w KOM wyraźnie wzrósł z 92,2 mln euro (2010 rok) do 163,3 mln euro (2013 rok).

 

KOM nawiązuje współpracę z samorządami, placówkami szkoleniowymi, a także z partnerami zagranicznymi, co pozwoli mu ubiegać się o większe środki. Warto podkreślić, że przedsiębiorstwa, które skupiają się w KOM nie rywalizują między sobą, a współpracują, zawiązując się w konsorcja. UE natomiast promuje tego rodzaju działania, jednak, jak przyznaje Sebastian Rynkiewicz, zdobycie środków na współpracę między przedsiębiorstwami będzie trudniejsze.