Web Analytics
Najbardziej produktywne gałęzie przemysłu w Polsce | Van4U

Najbardziej produktywne gałęzie przemysłu w Polsce

Wszelkie działania podjęte w latach 90 XX wieku miały na celu odwrócenie złej passy, która powszechnie panowała w przemyśle. Wymagało to dokonania wielu zmian takich jak modyfikacja procesów produkcji, wzrost skuteczności i ewaluacja struktury branżowej. Działania miały skupić się wokół trzech ważnych obszarów takich jak restrukturyzacja, prywatyzacja i wdrożenie kapitału zagranicznego.

O krajowej produkcji przemysłowej

Od zmian rozpoczętych na początku lat 90 XX wieku zauważono, że wartość produkcji przemysłowej w Polsce permanentnie ulega zwiększeniu. Proces ten ocierał się o wolniejszy progres, a nawet o chwilową stagnację w latach 2000-2002, jednak po tym rozwój przemysłu cały czas pnie się w górę. Wzrost ten zawdzięcza się wejściem Polski do Unii Europejskiej, co pociągnęło za sobą otwarcie na nowe rynki zbytu, włączenie się w kapitał zagraniczny. Później przemysł w Polsce został nieco dotknięty przez kryzys ogólnoświatowy, który miał miejsce w latach 2008-2009. Na szczęście po tym już zaobserwowano widoczny powrót do tendencji wzrostowej. Warto pamiętać, że rozwój produkcji przemysłowej nie wpływa na wzrost jej udziału w PKB, czyli produkcie krajowym brutto. Obecnie rozwój przemysłu porównywalny jest do rozwoju gospodarczego, co doprowadziło do stabilizacji PKB na poziomie około 30%.

Najbardziej produktywne gałęzie przemysłu w Polsce

Najbardziej wpływowe przedsiębiorstwa przemysłowe

Rozwój przemysłu zależy od działalności znaczących przedsiębiorstw z tego obszaru. Co roku dokonywane są rankingi firm, które osiągnęły najwięcej przychodów i szczycą się jak największą liczbą osób zatrudnionych. Prowadzi to także do określenia, które gałęzie przemysłu rozwijają się najowocniej. Najbardziej uprzemysłowionymi obszarami są Polska Południowa oraz Centralna oraz duże miasta. Miastem, w którym znajduje się najwięcej przedsiębiorstw przemysłowych jest Warszawa. Największą firmą przemysłową jest ta z obszaru surowcowo-paliwowego i energetycznego, mowa tu o Koncernie Naftowym Orlen z Płocka. Na drugim miejscu plasuje się rafineria Lotos z Gdańska. Następne miejsca należą do firm, trudzących się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej.