Web Analytics
Altanka ogrodowa – wymogi prawne | Van4U

Altanka ogrodowa – wymogi prawne

W wielu przydomowych ogródkach altanka jest miłym i potrzebnym dodatkiem. Chroni przed deszczem, słońcem oraz oczami sąsiadów. Budowa altanki nie jest skomplikowana, trzeba pamiętać o wymogach prawnych.

Zgłoszenie zamiaru budowy altanki

Przepisy dotyczące budowy altan ogrodowych obowiązują od 2015 roku. W najnowszych przepisach altana nie wymaga pozwolenia na budowę, jeśli będzie nie większa niż 35 m2 oraz nie wyższa niż 5 metrów dachu dwuspadowego, lub 4 metry innego typu dachu. Na każde 500 m2 powierzchni działki mogą być maksymalnie dwie altany.

Jeśli spełniamy powyższe wymogi, wystarczy złożyć zgłoszenie do właściwego urzędu miasta bądź starostwa powiatowego. W zgłoszeniu należy określić zakres prac, sposób wykonania tej pracy oraz termin rozpoczęcia. Jeśli w ciągu dwóch tygodniu urząd nie udzieli odpowiedzi, to oznacza, że otrzymaliśmy tzw. milczącą zgodę na budowę i możemy rozpocząć prace.

Altanka ogrodowa – wymogi prawne

Pozwolenie na budowę

Jeśli altana przekracza 35 m2, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia budowlanego. W pierwszej kolejności trzeba otrzymać warunki zabudowy oraz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Do wniosku należy dołączyć:

  • Projekt altany,
  • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500;
  • Inne dodatkowe oświadczenia i uzgodnienia, wynikające z przepisów prawa lokalnego.

Pozwolenie na budowę jest wydawane przez starostę w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od dnia przedłożenia dokumentacji. Na tydzień przed rozpoczęciem prac inwestor musi powiadomić starostwo o zamiarze rozpoczęcia budowy.

Bez odpowiedniego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę altana zostanie uznana za samowolę budowlaną, co może wygenerować czasochłonny i kosztowny proces legalizacyjny.

Odległości od granicy

Minimalne odległości od granicy działki wynoszą:

  • 1,5 m, jeśli na sąsiedniej działce znajduje się obiekt położony w podobnej odległości od granicy;
  • 3m, jeśli ściana znajdująca się od granicy działki jest w pełni zabudowana, nie posiada wejścia;
  • 4m, jeśli ściana zwrócona ku granicy działki jest wyposażona w okna lub wejście.