Web Analytics
Czy pale fundamentowe są bezpieczne? | Van4U

Czy pale fundamentowe są bezpieczne?

Posadowienie na palach jest znacznie bezpieczniejsze i zapewnia dłuższą żywotność obiektu w porównaniu do posadowienia bezpośredniego. Wynika to z intensywności obciążeń dynamicznych oraz uwarunkować środowiskowych. W naszym kraju w przypadku fundamentowania mostów czy wiaduktów stosuje się pale żelbetowe, wbijane, Vibro bądź pale fundamentowe wiercone CFA. Zauważa się również wykorzystywanie pal przemieszczeniowych wkręcanych takich jak np. SDP czy Tubex.

Pale fundamentowe wielkośrednicowe

Pale wiercone wielkośrednicowe dotychczas były najczęściej wykorzystywane przy fundamentowaniu szczególnie mostów. Współcześnie spotkać się można raczej przy fundamentowaniu większych obiektów. Bywają sytuacje, w których te pale fundamentowe są jedynymi możliwymi do użycia. Tak się dzieje w momencie występowania zbyt małej przestrzeni na podpór czy umiejscawiania pal w skałach, zwartych gruntach spoistych czy zagęszczonym podłożu gruboziarnistym. Ich ogromnym walorem jest to, że mogą przyjmować dość duże obciążenia. Cechuje je duża sztywność na zginanie i rzadsza konieczność zastosowania pal ukośnych. Są bardzo uniwersalne, gdyż mogą być wykorzystane w wielu różnorodnych warunkach gruntowych. Wyjątkiem są luźno i średnio zagęszczone nawodnione grunty piaszczyste oraz podłoże drobnoziarniste w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. Tutaj zaleca się użycie pali przemieszczeniowych.

Pale wbijane prefabrykowane i Vibro

Ich zastosowanie jest najbardziej zasadne do posadowień obiektów mostowych. Pale prefabrykowane są korzystniejsze technologicznie, natomiast pale Vibro uzyskują większe nośności. Pale te najbardziej się nadają do gruntów z warstwami nośnymi z podłoża średnio zagęszczonego do zagęszczonego. W trakcie ich wbijania następują dość duże wstrząsy i hałas, stąd nie znajdują zastosowania na obszarach zurbanizowanych.

Czy pale fundamentowe są bezpieczne?

Pale CFA

Pale wiercone świdrem ciągłym są najczęściej stosowane w budownictwie kubaturowym. Są też dość często wykorzystywane w budownictwie mostowym. Najbardziej nadają się do powierzchni złożonej z twardoplastycznych gruntów spoistych.