Web Analytics
W regionie firmy metalowe rosną w siłę | Van4U

W regionie firmy metalowe rosną w siłę

Klaster Obróbki Metali (KOM) znalazł nowych partnerów strategicznych. Partnerami zostali: Euroregion Niemen, Park Naukowo-Technologiczny Polska – Wschód, a także PWSZ, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Urząd Miejski.

Dokonania KOM na arenie krajowej i międzynarodowej

12 listopada, w środę podpisano umowy z nowymi partnerami, co miało miejsce w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach. W ramach tego spotkania zaprezentowano również dokonania KOM na arenie krajowej i międzynarodowej. Rezultaty aktywności przedsiębiorstw, które skupiają się w KOM są zauważalne na każdym kroku, w tym w wynikach badań benchmarkingowych. Doskonałe wyniki, które potwierdzają rozwój KOM, sprawiają, że instytucja ta może aplikować do grona Krajowych Klastrów Kluczowych, co zaowocuje dalszym rozwojem przedsiębiorstw z Klastra. Będzie można starać się o pięćdziesiąt-osiemdziesiąt milionów euro na dalszy ich rozwój, a także powstaną nowe miejsca pracy w liczbie od tysiąca do dwóch tysięcy. Uda się też zwiększyć efektywność firm do stu tysięcy euro na każdego pracownika.

Członkowie KOM

KOM, który działa od 2006 roku, zrzesza dziewięćdziesiąt pięć przedsiębiorstw z naszego regionu, a także z województw warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Członkami KOM są na przykład suwalskie firmy „Salag” i „Malow”, jakie dotychczas mogły rozwinąć potencjał kadrowy, a także transfer wiedzy, jednak by czynić dalsze postępy, niezbędne jest zaangażowanie w kształcenie pracowników. Zdają sobie z tego sprawę szefowie przedsiębiorstw z gałęzi metalowej, którzy bardzo często spotykają się z problematyczną sytuacją związaną z brakiem dokształconego personelu, a teoria w tym obszarze nie pozwala zdobyć odpowiednich kwalifikacji.

W regionie firmy metalowe rosną w siłę

Gałąź metalowo-maszynowa ma olbrzymi potencjał. Jej znaczenie zostało dostrzeżone nawet przez Komisję Europejską. Bruksela wzięła pod uwagę dochód, a także rozszerzający się eksport, który obecnie obejmuje sześć kontynentów. Dochód przedsiębiorstw będących w KOM wyraźnie wzrósł z 92,2 mln euro (2010 rok) do 163,3 mln euro (2013 rok).

KOM nawiązuje współpracę z samorządami, placówkami szkoleniowymi, a także z partnerami zagranicznymi, co pozwoli mu ubiegać się o większe środki. Warto podkreślić, że przedsiębiorstwa, które skupiają się w KOM nie rywalizują między sobą, a współpracują, zawiązując się w konsorcja. UE natomiast promuje tego rodzaju działania, jednak, jak przyznaje Sebastian Rynkiewicz, zdobycie środków na współpracę między przedsiębiorstwami będzie trudniejsze.