Web Analytics
Czym jest Silver Marketing | Van4U

Czym jest Silver Marketing

Marketing skierowany do odbiorców 50+ rośnie w siłę. Poznaj przyczyny tego zjawiska i co ono oznacza dla nas wszystkich.

Do obecnych pięćdziesięciolatków i sześćdziesięciolatków nie pasuje już określenie seniorzy. W naszej zbiorowej wyobraźni senior to dziadek, który drzemie na bujanym fotelu, babcia robiąca na drutach szaliki dla wnuków albo mieszkaniec domu spokojnej starości. Osoba w podeszłym wieku, pobierająca skromną emeryturę, którą wydaje na leki i jedzenie. Ktoś, kto znajduje się w jesieni życia, spędza sporo czasu w kolejce do rejonowej przychodni oraz w domu przed telewizorem. 

Postęp medycyny, wydłużenie długości i jakości życia, uprawianie sportów oraz ogólny wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia spowodowały, że obecnie osoby w wieku 50. i 60. lat postrzega się jako ludzi w dojrzałym wieku. Dlatego też grupa nazywana kiedyś seniorami, doczekała się innego określenia. Mówi się o nich Pokolenie Silver. Przedstawiciele tego pokolenia to osoby aktywne, realizujące swoje pasje i niewycofujące się z życia.

Czym jest Silver Marketing

Zmiany demograficzne

Ważną przyczyną są zmiany na poziomie demograficznym. Społeczeństwa krajów rozwiniętych starzeją się. Coraz dłuższa średnia życia, coraz późniejsze macierzyństwo i coraz mniejsza ilość dzieci, powodują przeobrażenia w strukturze społecznej.

Według danych GUS osoby 50+ stanowią ponad 14 milionów Polaków, czyli niemal 40% społeczeństwa. W 2016 roku połowa populacji naszego kraju przekroczyła 40 lat. Szacuje się, że do 2040 ponad połowa społeczeństwa będzie należała do kategorii 50+.

Eurostat przewiduje natomiast, że w 2060 roku niemal 30%. mieszkańców Unii Europejskiej będzie miało ponad 65 lat (w 2010 roku było to 17,4%).

Wzrost znaczenia starszych konsumentów

Wraz ze starzejącymi się coraz bardziej społeczeństwami zachodniego świata, wzrasta znaczenie konsumenckie grupy 50+. Część osób z tej grupy wciąż jest aktywna zawodowo, ich dochody często przewyższają te, którymi mogą pochwalić się młodzi wchodzący na rynek pracy, ich sytuacja finansowa (nawet na emeryturze) jest bardziej stabilna, a oni sami mają więcej czasu, pieniędzy i ochoty, by na różne sposoby korzystać z życia. To czyni ich atrakcyjnymi konsumentami.

Na rynku wzrasta znaczenie konsumenckie osób dojrzałych i starszych. Z nagłówków ekonomicznych gazet płyną doniesienia o nadchodzącym „Silver Tsunami” oraz srebrnej rewolucji. Marketerzy uświadomili sobie potencjał nabywczy osób 50+. Dysponują one zgromadzonym w toku wielu lat pracy kapitałem, posiadają oszczędności, często nie mają obciążeń kredytowych. Emeryci przestają być postrzegani jako konsumenci o skromnym budżecie, a zaczynają być traktowani jako nabywcy o stabilnych dochodach, skłonni do lojalności.

Polscy emeryci w srebrnym wydaniu

Przedstawiciele pokolenia Silver mają świadomość tego, że żyją inaczej niż pokolenie ich rodziców. Mają więcej możliwości i chcą z nich korzystać.

W Polsce na emeryturę przechodzi obecnie pokolenie ludzi, którzy wprawdzie dorastali w czasach komunizmu, ale transformacja miała duży wpływ na ich życie zawodowe. Nauczyli się konsumować, korzystać z rozrywek, wydawać na własne przyjemności. Nie widzą powodu, by zaprzestawać takiego stylu życia na emeryturze. Szczególnie teraz, gdy mają więcej czasu.

Za życia tego pokolenia w naszym kraju nastąpił ogrom zmian. Przeszli transformację, dostosowali się do nowego modelu gospodarki, zmienili sposób pracy, dokształcali się, rozwijali nowe umiejętności. I cały czas uczą się i dostosowują.

Obecnie wielu z nich nabywa nowe kompetencje w cyfrowym świecie,  korzystają z nowych technologii i sposobów komunikacji – za pomocą komunikatorów i mediów społecznościowych. Podążają za nowymi trendami (dbanie o zdrowie i większa sprawność fizyczna, eksperymenty w kuchni, nowe sposoby podróżowania).

Srebrny internet

Internet przestał być technologiczną nowinką, a stał się częścią naszego życia. Z sieci korzystają nie tylko młodzi i osoby w wieku produkcyjnym, ale również sześćdziesięcio- i siedemdziesięciolatkowie. W internecie poszukują informacji, robią zakupy, podtrzymują kontakt ze znajomymi i rodziną.

To właśnie oni będą stanowili ważny odsetek klientów przyszłości oraz odbiorców medialnych i kulturowych przekazów. Skuteczne stosowanie komunikatów skierowanych do tej grupy odbiorców może już teraz stanowić o sukcesie marek i poszczególnych kampanii.

Ważnym punktem odniesienia dla tej grupy są rówieśnicy, również tacy, z którymi po latach odnowili znajomość dzięki Naszej Klasie i Facebookowi. Regularna i coraz liczniejsza obecność przedstawicieli pokolenia Silver w social mediach sprawia, że obecnie wiele trendów, postaw życiowych i mód dociera do tej grupy znacznie szybciej niż kiedyś.

Grupa ta ma również swoich influencerów i liderów opinii. Silver Influencerzy dzielą się w sieci swoim stylem życia oraz pasjami, zdobywając coraz szersze grono odbiorców. Za pomocą blogów oraz portali społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, zmieniają nasze wyobrażenia o życiu na emeryturze i definiują od nowa wiek dojrzały.