Web Analytics
Kiedy opłaca się korzystać z outsourcingu BHP? | Van4U

Kiedy opłaca się korzystać z outsourcingu BHP?

Każda firma zatrudniająca pracowników ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Z ciążących na pracodawcy obowiązków można wywiązywać się na trzy sposoby.

Kiedy opłaca się korzystać z outsourcingu BHP?

Pierwszy sposób to samodzielne wykonywanie tych obowiązków przez pracodawcę, który posiada odpowiednią wiedzę i orientację w szybko zmieniających się przepisach.

Drugim sposobem jest zatrudnienie wykwalifikowanego specjalisty do spraw BHP na cały etat albo część etatu. Opcja ta może jednak okazać się kosztowna, szczególnie dla mniejszych firm.

Trzecim rozwiązaniem, które zyskuje coraz większą popularność, jest powierzenie wykonywania wszystkich zadań służby BHP specjalistycznej zewnętrznej firmie, działającej na zasadach outsourcingu.

Outsourcing BHP – co to takiego?

Outsourcing polega na przekazywaniu części zadań lub procesów firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w danej dziedzinie. W przypadku usług BHP firma działa jako zewnętrzny dział BHP i przejmuje wszystkie zadania, które ciążą na pracodawcy.

Stała obsługa BHP zewnętrznej firmy wiąże się z comiesięczną opłatą, którą można wliczyć w koszty działalności. Niewątpliwym plusem tego rozwiązania jest zatem oszczędność pieniędzy. Wybierając profesjonalną firmę pracodawca zyskuje dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, którzy na co dzień zajmują się tematyką BHP, śledzą na bieżąco zmieniające się przepisy, posiadają odpowiednią wiedzę oraz umiejętność jej przekazywania.

Co wchodzi w zakres zadań BHP?

W ramach stałej obsługi BHP zewnętrzna firma zajmuje się prowadzeniem obowiązkowych szkoleń dla pracowników (szkolenia wstępne i okresowe), prowadzeniem dokumentacji BHP, analizą i oceną ryzyka zawodowego.

Do ważnych zadań służby BHP należy tworzenie szczegółowych instrukcji dla poszczególnych stanowisk pracy, tworzenie instrukcji oraz analizowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, pilnowanie norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Wsparcie ze strony profesjonalnej firmy okazuje się szczególnie istotne w momencie wystąpienia wypadku przy pracy, gdy trzeba sporządzić dokumentację powypadkową, prowadzić rejestr wypadków i chorób zawodowych. 

Klient, który decyduje się na outsourcing BHP, może też liczyć na reprezentację przed organami administracji publicznej, takimi jak Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) czy Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

Firma BHP-Dorada specjalizuje się w stałej obsłudze BHP przedsiębiorstw na terenie Rzeszowa i Podkarpacia. Wśród klientów BHP-Dorada znajdują się firmy z branży budowlanej, spożywczej, handlowej, usługowej, kosmetycznej, hotelarskiej, wulkanizacyjnej i mechanicznej.

Dlaczego warto korzystać z outsourcingu usług BHP?

Polskie prawo w kwestii zasad BHP  jest bardzo zawiłe. Poza Kodeksem Pracy, reguluje je wiele różnych ustaw. Niektóre firmy łamią więc przepisy zupełnie nieświadomie, narażając się przy tym na poważne konsekwencje. Bowiem za nieprzestrzeganie zasad BHP grożą dotkliwe kary finansowe. W skrajnych przypadkach rażących zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które doprowadziły do poważnego w skutkach wypadku, pracodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.