Web Analytics
Jak kupić dom na egzekucji komorniczej? | Van4U

Jak kupić dom na egzekucji komorniczej?

Transakcja zakupu nieruchomości może odbywać się w różnej formie. Banki stawiają coraz większe wymagania w procedurach kredytowych, dlatego ci, którzy mogą sfinalizować zakup w inny sposób, szukają właściwych dla siebie rozwiązań. Jednym z nich jest kupno domu na egzekucji komorniczej. Jak wygląda taki proces?

Dom na licytacji – przyczyny

Powodem, dla którego nieruchomość staje się przedmiotem egzekucji komorniczej, jest niewypłacalność jej właściciela. Dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań, w konsekwencji czego do głosu dochodzą instytucje domagające się należności. Inną przyczyną takiego stanu może być bankructwo przedsiębiorstwa, za które właściciel odpowiada całym swoim majątkiem.

Przed przystąpieniem do licytacji

Oferta nieruchomości z egzekucji komorniczej jest bardzo zróżnicowana. Na listę trafiają zarówno mieszkania o niższym standardzie, jak i wille, domy czy duże posiadłości. Kluczowym momentem jest obwieszczenie o licytacji, które komornik zobowiązany jest umieścić co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Informacje o egzekucji zamieszczane są w sądach rejonowych, urzędach gminy, a także na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Treść obwieszczenia pozwoli zapoznać się zainteresowanym o lokalizacji nieruchomości, powierzchni czy stanie technicznym. Przed przystąpieniem do licytacji, osobom chętnym wziąć w niej udział, przysługuje prawo zapoznania się ze stanem nieruchomości podczas osobistej wizyty.

Jak kupić dom na egzekucji komorniczej?

Kto może wziąć udział w licytacji?

Osoba przystępująca do egzekucji komorniczej powinna spełnić kilka warunków. Nie może być to sam dłużnik licytowanego obiektu, jak również spokrewnieni z nim członkowie rodziny. Z licytacji wyłączone są także osoby, które wygrały poprzednią licytację, lecz nie uiściły wymaganej kwoty. Także komornik oraz urzędnik, którzy prowadzą licytację, nie mogą brać w niej udziału. Z możliwości zakupu nieruchomości z licytacji wyłączeni są także cudzoziemcy bez zezwolenia.

Warunkiem przystąpienia do egzekucji komorniczej jest uiszczenie wadium. Jest to kwota wynosząca 10% wartości oszacowania nieruchomości i należy uiścić ją najpóźniej na dzień przed planowanym rozpoczęciem licytacji. Wadium stanowi formę zabezpieczenia, i zwracane  jest wszystkim uczestnikom, którym nie udało się wygrać licytacji. Kwota wadium zwycięzcy zostaje zaliczona na poczet spłaty wygranej nieruchomości.

Przebieg licytacji

W egzekucji komorniczej bierze udział komornik lub urzędnik, a także sędzia lub referendarz sądowy, którego zadaniem jest kontrola całego procesu. Komornik przed rozpoczęciem licytacji przedstawia informacje o obiekcie, po czym podaje kwotę wywoławczą. Licytanci przebijają wartość nieruchomości o minimum 1% ceny wywołania. Licytację wygrywa osoba, której oferty nie przebiją pozostali uczestnicy, a komornik zatwierdzi ją po trzykrotnym przybiciu.

Zwycięzca zobowiązany jest do wpłaty wylicytowanej kwoty (pomniejszonej o wadium) w ciągu 2 tygodni od zakończenia egzekucji. Nieruchomość staje się wolna od obciążeń i zyskuje nowego właściciela.

Partnerem materiału jest Komornik Sądowy – komornik warszawa wola.