Web Analytics
Nowoczesne technologie obróbki metalu | Van4U

Nowoczesne technologie obróbki metalu

Co raz to większe optymalizowanie maszyn i urządzeń, zmiana wymagań skupiona na niebywałej precyzji, dokładność wymiarowa oraz kształtu części składowych danych podzespołów wpływa na permanentną potrzebę rozwijania technologii wykorzystywanych do obróbki skrawaniem. Stąd na rynku pojawiają nowoczesne tokarki do metalu, frezarki i inne tego typu urządzenia.

Jak wygląda obróbka skrawaniem?

To inaczej obróbka wiórowa. Stanowi rodzaj obróbki ubytkowej. Eliminuje się nadmiar materiału z obrabianej rzeczy po to, by uzyskać określony kształt, wymiar oraz jakość powierzchni, np. za pomocą tokarki do metalu. Materiał niewykorzystany zostaje przerobiony w wióry. Proces skrawania odbywa się poprzez obrabiarki przy użyciu narzędzi skrawających. Rodzaj tych narzędzi jak i samych obrabiarek wpływa znacząco na jakość i wydajność całego procesu. Obróbka skrawania dzieli się ze względu na rodzaj na toczenie, frezowanie, struganie i dłutowanie, wiercenie i szlifowanie. Każdy przedmiot musi przejść przez trzy etapy: zgrubny, dokładny oraz wykańczający.

Technologie obróbki skrawaniem

Z biegiem lat następują także i zmiany w technologii obróbki skrawaniem. Cały czas poszukuje się nowych, innowacyjnych urządzeń, które zwiększą wydajność i jakość procesów obrabiania. Maszyny skrawające są dopasowane do paletyzacji i robotyzacji wymiany części skrawanych. Najczęściej wykorzystywanymi technologiami są frezowanie CNC (rodzaj obróbki skrawania wykonywany za pomocą frezów, które są podstawowym elementem sterowanej numerycznie obrabiarki), toczenie CNC (tutaj narzędzie, czyli np. tokarka to metalu porusza się ruchem prostoliniowym posuwowym, a obrabiana rzecz ruchem obrotowym), szlifowanie (sposób obróbki ściernej, w którym wykorzystuje się ściernicę lub taśmę ścierną, która ściera nierówności z obrabianych przedmiotów, co eliminuje ich chropowatości).

Nowoczesne technologie obróbki metalu

Nowoczesne maszyny – np. tokarki do metalu i inne

Wszystkie te wyżej wymienione procesy obrabiania wymagają skutecznych i unowocześnionych maszyn. Ich główne właściwości winny opierać się o zoptymalizowany układ sterowania i lepszą konstrukcję. Wysoki poziom techniczny urządzeń mechatronicznych skutkuje na racjonalizację produkcji i odporność wytwarzanych rzeczy. Często spotykane są maszyny, które łączą w sobie kilka rodzajów obróbki np. tokarko-frezarki. Nowoczesne urządzenia wykorzystywane są po to, by stworzyć skomplikowane i nietypowe kształty przedmiotów, które zostały wykonane z metalu. Eksperci, trudzący się zmianą pierwotnej postaci wybranych części wykorzystują metody frezowania i toczenia CNC, obróbkę skrawania wysokimi prędkościami, a także obróbkę na sucho. Nowoczesne technologie mają wpływ na pozyskanie wysokiej jakości produktów oraz rozwoju procesów produkcyjnych. Tokarki do metalu stosuje się obróbki skrawaniem przedmiotów przeważnie o powierzchni brył obrotowych. Narzędziem obróbczym najczęściej jest nóż tokarski, wiertło lub narzędzia do gwintowania. Toczenie za pomocą tej maszyny wykonuje się poprzez wprawienie obrabianej rzeczy w ruch obrotowy, a kolejno skrawa się tę powierzchnię narzędziem obróbczym.